gototopgototop

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIÊM VACCINE CHO NHỮNG HS CHƯA TIÊM MŨI 3

Thông báo về việc tiêm vaccine cho những HS chưa tiêm mũi 3

- Thực hiện công văn số 15/UBND-VP ngày 08/8/2022 của UBND xã An Mỹ về việc tiêm bổ sung cho HS chưa tiêm mũi 3;

- Thời gian tiêm: 7h30, thứ 5(11/8/2022) tại nhà trường

- Nhà trường đề nghị các đ/c GVCN lớp có HS chưa tiêm mũi 3 thông báo cho CMHS; HS tham gia tiêm đầy đủ (đặc biệt là HS khối 12 cũ) theo kế hoạch của Sở và Huyện Mỹ Đức.

- Những trường hợp đặc biệt không tham gia tiêm vét đề nghị GVCN báo cáo rõ với đ/c Thơm để tổng hợp báo cáo Huyện Mỹ Đức và Sở Giáo dục./.

Trân trọng !

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share