gototopgototop

Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2022-2023. Năm học kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Mỹ Đức B (1972-2022)

  • HIẾN CHƯƠNG 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

  • TRI ÂN THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11

  • KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

  • SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - THPT TÂY HỒ

  • CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THỜI TRANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • SÔI NỔI HƯỞNG ỨNG “TUẦN LẾ ÁO DÀI” NĂM 2023

  • THƯ CÁM ƠN

Tổ Hành Chính

  • PDF.
 

alt                Thầy Vũ Trí Thức

                Chức vụ: Hiệu trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0344239999              

                Ngày sinh:  27/07/1964               

                Địa chỉ:  Ứng Hòa Nội

 

alt

            Thầy Bùi Văn Quỳnh

                Chức vụ: TT-TB

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986669132               

                Ngày sinh:  06/03/1983                

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức,  Nội 

 

alt                Cô Phạm Thị Thanh Hoa

                Chức vụ: Thủ Quỹ

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01692905818              

                Ngày sinh:  08/01/1984               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

alt                Cô Lương Thị Vân

                Chức vụ: Kế Toán

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0967845868       

                Ngày sinh:   16/03/1991         

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Cô Nguyễn Thị Thơm

                Chức vụ: Y tế học đường

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01665867155              

                Ngày sinh: 08/10/1988               

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Đỗ Tuyết Nhung

                Chức vụ: Văn Thư

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01676508298             

                Ngày sinh:  12/12/1981             

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Ngô Thị Lý

                Chức vụ: Văn thư

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988709526            

                Ngày sinh:  01/05/1984             

                Địa chỉ: Mỹ Thành, Mỹ Đức Nội

 


            Thầy Trần Mạnh Cừ

                Chức vụ: Tổ phó - Bảo Vệ

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01653869558          

                Ngày sinh:  28/05/1979               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội


             Cô Đỗ Thị Hường

                Chức vụ: Hành Chính

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984375334            

                Ngày sinh:  20/03/1977              

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

            Thầy Nguyễn Văn Tuyến

                Chức vụ: Bảo Vệ

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0339028808         

                Ngày sinh:  06/06/1987              

                Địa chỉ: Tảo Khê, Mỹ Đức Nội

 

            Thầy Trần Quang Sơn

                Chức vụ: Bảo Vệ

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:   0965104286       

                Ngày sinh: 30/10/1990        

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

    


 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share