gototopgototop

Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2022-2023. Năm học kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Mỹ Đức B (1972-2022)

  • HIẾN CHƯƠNG 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

  • TRI ÂN THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11

  • KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

  • SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - THPT TÂY HỒ

  • CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THỜI TRANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • SÔI NỔI HƯỞNG ỨNG “TUẦN LẾ ÁO DÀI” NĂM 2023

  • THƯ CÁM ƠN

VĂN - SỬ

  • PDF.
 
 

                Cô Tăng Thị Hương

                     Chức vụ: Tổ trưởng

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0387517876              

                     Ngày sinh:  10/02/1974                

                     Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 


           Thầy Nguyễn Hữu Thịnh

                Chức vụ: Tổ phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0363574276          

                Ngày sinh:  09/05/1971              

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 

alt                 Danh Thị Sâm

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0346159391               

                Ngày sinh:  27/04/1979                

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Thầy  Trọng Hoan

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987387842               

                Ngày sinh:  21/09/1980             

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Nguyễn Dự Hải

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0385335912          

                Ngày sinh:  12/01/1981               

                Địa chỉ: Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Đinh Thị Hoa 

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0976499621             

                Ngày sinh:  07/04/1978              

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Nguyễn Thị Hạnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0983310385             

                Ngày sinh:  10/03/1985           

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội            Thầy Dương Hồng Nam

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0966377667             

                Ngày sinh: 01/04/1978             

                Địa chỉ: Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội


 

            Cô Nguyễn Thị Bình

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988811035          

                Ngày sinh: 27/04/1987              

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

 

            Thầy Dương Minh Tạo

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984089442          

                Ngày sinh:  09/11/1980               

                Địa chỉ: Phúc Lâm, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Vương Thu Hằng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988973985             

                Ngày sinh:  09/09/1985               

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Nguyễn Thị Tấm

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0948111945             

                Ngày sinh:  11/05/1986              

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 

 

           Cô Nguyễn Thị Ngọc

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0354775024       

                Ngày sinh:  28/10/1988         

                Địa chỉ: Thượng Lâm - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

           Cô Đinh Thị Ngọc

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:  0974899450       

                Ngày sinh: 28/10/1988         

                Địa chỉ: Tuy Lại - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

           Cô Mai Thị Thùy

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987876166        

                Ngày sinh: 06/10/1988             

                Địa chỉ: Tuy Lại - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

           Cô Bạch Thị Thúy

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:  0983912937         

                Ngày sinh:   16/4/1989 

                Địa chỉ: An Mỹ - Mỹ Đức - TP. Hà Nội  

 

           Cô Nguyễn Thị Hồng

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0989821234          

                Ngày sinh:   09/06/1988

                Địa chỉ: Đại Hưng - Mỹ Đức - TP. Hà Nộ

 

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share