gototopgototop

Thông báo điều chỉnh lịch tiêm Vaccine cho học sinh Khối 11 và Bổ sung Tiêm cho HS khối 12 (cũ)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH TIÊM VACCINE CHO HỌC SINH KHỐI 11 VÀ BỔ SUNG TIÊM CHO HS KHỐI 12 (cũ), ĐỀ NGHỊ CÁC ĐỒNG CHÍ GVCN LƯU Ý THỰC HIỆN.

 

• Thứ 3(2/8): Khối 11 (mới)

- Sáng:

+ 7h15 đến 8h30 gồm các lớp: 11A1,2,3

+ Từ 8h30 đến 10h00 gồm các lớp: 11A4,5,6

+ 10h00 đến 11h30 gồm các lớp: 11A7,8,9

- Chiều:

+ 13h30 đến 15h00 gồm các lớp: 11A10,11,12

+ 15h00 đến 16h30 gồm các lớp: 11A13, 12A1 (cũ), 12A2 (cũ)

+ 16h30 đến 17h30 gồm các lớp 12 (cũ): 12A3. 12A4. 12A5

•  Chiều thứ 4 (3/8)

+ 14h00 đến 15h30 gồm các lớp 12 (cũ): 12A6, 12A7, 12A8

+ 15h30 đến 16h30 gồm các lớp 12 (cũ): 12A9, 12A10, 12A11

+ 16h30 đến 17h30 gồm các lớp 12 (cũ): 12A12,12A13

Lưu ý:

1. GVCN

- Thông báo cho HS và CMHS của lớp lịch điều chỉnh tiêm và thời gian có mặt.

- Có mặt đầy đủ buổi tiêm của lớp để tập trung, đôn đốc, theo dõi và hỗ trợ HS.

Trân trọng !

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share