gototopgototop

Tin nổi bật

  • HỘI THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - ĐẠI HỘI XUNG KÍCH -SÁNG TẠO

  • ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ QUAN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B NHIỆM KỲ 2020-2021

  • ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B NHIỆM KỲ 2020-2023

  • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021

  • TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG.

  • TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B CHÀO MỪNG 75 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944 – 22/12/2019)

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục của trường THPT từ năm học 2020-2021

  • PDF.

Thực hiện Thông số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông nhiều cấp học; Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông nhiều cấp học, Sở GDĐT Nội yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông các trường phổ thông nhiều cấp học (gọi chung trường THPT) trên toàn thành phố triển khai xây dựng tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục của nhà trường từ năm học 2020 - 2021, chi tiết xem tại

 
Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share