gototopgototop

Tin nổi bật

  • LỀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 VÀ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021-2022

  • TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM (ĐỢT 1)

  • TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

  • ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ QUAN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B NHIỆM KỲ 2021 - 2022

  • CẢM XÚC CỦA ĐOÀN GIÁO SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỰ PHẠM HÀ NỘI II KHI GẶP MẶT THẦY CÔ GIÁO HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

VĂN - SỬ

  • PDF.
 
 

                Cô Tăng Thị Hương

                     Chức vụ: Tổ trưởng

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0387517876              

                     Ngày sinh:  10/02/1974                

                     Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 


           Thầy Nguyễn Hữu Thịnh

                Chức vụ: Tổ phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0363574276          

                Ngày sinh:  09/05/1971              

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 

alt                 Danh Thị Sâm

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0346159391               

                Ngày sinh:  27/04/1979                

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Thầy  Trọng Hoan

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987387842               

                Ngày sinh:  21/09/1980             

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Nguyễn Dự Hải

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0385335912          

                Ngày sinh:  12/01/1981               

                Địa chỉ: Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Đinh Thị Hoa 

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0976499621             

                Ngày sinh:  07/04/1978              

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Nguyễn Thị Hạnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0983310385             

                Ngày sinh:  10/03/1985           

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội            Thầy Dương Hồng Nam

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0966377667             

                Ngày sinh: 01/04/1978             

                Địa chỉ: Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội


 

            Cô Nguyễn Thị Bình

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988811035          

                Ngày sinh: 27/04/1987              

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

 

            Thầy Dương Minh Tạo

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984089442          

                Ngày sinh:  09/11/1980               

                Địa chỉ: Phúc Lâm, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Vương Thu Hằng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988973985             

                Ngày sinh:  09/09/1985               

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Nguyễn Thị Tấm

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0948111945             

                Ngày sinh:  11/05/1986              

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 

 

           Cô Nguyễn Thị Ngọc

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0354775024       

                Ngày sinh:  28/10/1988         

                Địa chỉ: Thượng Lâm - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

           Cô Đinh Thị Ngọc

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:  0974899450       

                Ngày sinh: 28/10/1988         

                Địa chỉ: Tuy Lại - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

           Cô Mai Thị Thùy

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987876166        

                Ngày sinh: 06/10/1988             

                Địa chỉ: Tuy Lại - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

           Cô Bạch Thị Thúy

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:  0983912937         

                Ngày sinh:   16/4/1989 

                Địa chỉ: An Mỹ - Mỹ Đức - TP. Hà Nội  

 

           Cô Nguyễn Thị Hồng

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0989821234          

                Ngày sinh:   09/06/1988

                Địa chỉ: Đại Hưng - Mỹ Đức - TP. Hà Nộ

 

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share