gototopgototop

Tin nổi bật

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • TỎA SÁNG NHỮNG GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • TƯNG BỪNG NGÀY HỘI SÁCH 2021.

  • NGÀY HỘI CNTT NGÀNH GDĐT LẦN THỨ V NĂM 2021

  • HỘI THI “NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT” NĂM 2021

  • HỘI THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - ĐẠI HỘI XUNG KÍCH -SÁNG TẠO

Tổ Văn Sử

  • PDF.
 
 

                Cô Tăng Thị Hương

                     Chức vụ: Tổ trưởng

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01687517876              

                     Ngày sinh:  10/02/1974                

                     Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

alt                 Danh Thị Sâm

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01646159391               

                Ngày sinh:  27/04/1979                

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Thầy  Trọng Hoan

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987387842               

                Ngày sinh:  21/09/1980             

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Nguyễn Dự Hải

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01685335912          

                Ngày sinh:  12/01/1981               

                Địa chỉ: Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội

 

                Cô Nguyễn Thị Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:0977974934         

                Ngày sinh:  11/06/1982              

                Địa chỉ: Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Đinh Thị Hoa 

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0976499621             

                Ngày sinh:  07/04/1978              

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội


             Đinh Thị Tuyến

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984371798            

                Ngày sinh:  06/11/1984               

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội


            Cô Nguyễn Thị Hạnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0983310385             

                Ngày sinh:  10/03/1985           

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội            Thầy Dương Hồng Nam

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0966377667             

                Ngày sinh: 01/04/1978             

                Địa chỉ: Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội


 

            Cô Nguyễn Thị Bình

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988811035          

                Ngày sinh: 27/04/1987              

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

 

            Thầy Dương Minh Tạo

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984089442          

                Ngày sinh:  09/11/1980               

                Địa chỉ: Phúc Lâm, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Vương Thu Hằng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988973985             

                Ngày sinh:  09/09/1985               

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Nguyễn Thị Tấm

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0948111945             

                Ngày sinh:  11/05/1986              

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 

           Thầy Nguyễn Hữu Thịnh

                Chức vụ: Tổ phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01663574276          

                Ngày sinh:  09/05/1971              

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share