gototopgototop

Tin nổi bật

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • TỎA SÁNG NHỮNG GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • TƯNG BỪNG NGÀY HỘI SÁCH 2021.

  • NGÀY HỘI CNTT NGÀNH GDĐT LẦN THỨ V NĂM 2021

  • HỘI THI “NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT” NĂM 2021

  • HỘI THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - ĐẠI HỘI XUNG KÍCH -SÁNG TẠO

Tổ Toán

  • PDF.
 
 
alt

            Thầy Lê Văn Quân

                Chức vụ: Tổ Phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0976752019               

                Ngày sinh:  26/03/1959                

                Địa chỉ: Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội

 

              Cô Lê Thị Thủy

                     Chức vụ: Giáo viên

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01683407355               

                     Ngày sinh:  20/12/1964                

                     Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

alt                Thầy Nguyễn Minh Thông

                Chức vụ: Hiệu Phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986961568               

                Ngày sinh:  15/12/1975                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Cô Nguyễn Hồng Thanh

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01693545327               

                Ngày sinh:  20/10/1977                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Bùi Anh Đức

                 Chức vụ: Giáo Viên

                 ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0982730036             

                 Ngày sinh:  11/01/1981               

                 Địa chỉ: Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

 

             Thầy Nguyễn Văn Cử

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0982930447             

                Ngày sinh:  17/09/1981              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Trần Thị Dung

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01653032976             

                Ngày sinh:  07/06/1979               

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội


            Thầy Nguyễn Hữu Tùng

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0974217788            

                Ngày sinh:  11/01/1981               

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội


            Thầy Trần Ngọc Quyết Thắng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0976386300             

                Ngày sinh:  02/10/1984             

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Lưu Thị Hương Quỳnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0985873789           

                Ngày sinh:  05/10/1986               

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội


            Thầy Trịnh Duy Thanh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0989243789             

                Ngày sinh:  20/01/1984               

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 

             Thầy Vũ Xuân Hòa

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0979092290            

                Ngày sinh:  15/09/1985            

                Địa chỉ: Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội 

 

            Cô Đinh Thị Vân

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01687478878             

                Ngày sinh:  20/07/1988               

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Bùi Thu Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984050638          

                Ngày sinh:  20/02/1989               

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Hoàng Thị Xuyên

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01676148828             

                Ngày sinh:  24/04/1989              

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Đinh Thị Hậu

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987878743             

                Ngày sinh:  07/07/1989             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0989864963            

                Ngày sinh:  29/04/1987              

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

 

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share