gototopgototop

Tin nổi bật

  • LỀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 VÀ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021-2022

  • TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM (ĐỢT 1)

  • TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

  • ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ QUAN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B NHIỆM KỲ 2021 - 2022

  • CẢM XÚC CỦA ĐOÀN GIÁO SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỰ PHẠM HÀ NỘI II KHI GẶP MẶT THẦY CÔ GIÁO HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

TOÁN - GDCD

  • PDF.
 

            Thầy Nguyễn Hữu Tùng

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0974217788            

                Ngày sinh:  11/01/1981               

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Cô Nguyễn Hồng Thanh

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01693545327               

                Ngày sinh:  20/10/1977                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Bùi Anh Đức

                 Chức vụ: Giáo Viên

                 ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0982730036             

                 Ngày sinh:  11/01/1981               

                 Địa chỉ: Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

 

             Thầy Nguyễn Văn Cử

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0982930447             

                Ngày sinh:  17/09/1981              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Trần Thị Dung

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01653032976             

                Ngày sinh:  07/06/1979               

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội            Thầy Trần Ngọc Quyết Thắng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0976386300             

                Ngày sinh:  02/10/1984             

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

 

             Thầy Vũ Xuân Hòa

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0979092290            

                Ngày sinh:  15/09/1985            

                Địa chỉ: Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội 

 

            Cô Đinh Thị Vân

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0387478878             

                Ngày sinh:  20/07/1988               

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Bùi Thu Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984050638          

                Ngày sinh:  20/02/1989               

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Hoàng Thị Xuyên

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0376148828             

                Ngày sinh:  24/04/1989              

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Đinh Thị Hậu

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987878743             

                Ngày sinh:  07/07/1989             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Hồng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0978760629             

                Ngày sinh:  26/02/1989             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0989864963            

                Ngày sinh:  29/04/1987              

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

alt                 Vương Thị Thắm

                Chức vụ: Tổ phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0378695519               

                Ngày sinh:  12/06/1975            

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Kim Thành

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0981602778       

               Ngày sinh:   19/03/1977        

                Địa chỉ: Xuy Xá - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

            Cô Bùi Thị Nhuệ

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0974855961     

               Ngày sinh:   09/06/1988       

                Địa chỉ: Tuy Lai - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share