gototopgototop

Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2022-2023. Năm học kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Mỹ Đức B (1972-2022)

  • TRI ÂN THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11

  • KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

  • SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - THPT TÂY HỒ

  • CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THỜI TRANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • SÔI NỔI HƯỞNG ỨNG “TUẦN LẾ ÁO DÀI” NĂM 2023

  • THƯ CÁM ƠN

  • GẶP MẶT CỰU HỌC SINH LÀ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

TOÁN - GDCD

  • PDF.
 

            Thầy Nguyễn Hữu Tùng

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0974217788            

                Ngày sinh:  11/01/1981               

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Cô Nguyễn Hồng Thanh

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01693545327               

                Ngày sinh:  20/10/1977                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Bùi Anh Đức

                 Chức vụ: Giáo Viên

                 ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0982730036             

                 Ngày sinh:  11/01/1981               

                 Địa chỉ: Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

 

             Thầy Nguyễn Văn Cử

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0982930447             

                Ngày sinh:  17/09/1981              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Trần Thị Dung

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01653032976             

                Ngày sinh:  07/06/1979               

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội            Thầy Trần Ngọc Quyết Thắng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0976386300             

                Ngày sinh:  02/10/1984             

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

 

             Thầy Vũ Xuân Hòa

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0979092290            

                Ngày sinh:  15/09/1985            

                Địa chỉ: Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội 

 

            Cô Đinh Thị Vân

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0387478878             

                Ngày sinh:  20/07/1988               

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Bùi Thu Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984050638          

                Ngày sinh:  20/02/1989               

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Hoàng Thị Xuyên

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0376148828             

                Ngày sinh:  24/04/1989              

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Đinh Thị Hậu

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987878743             

                Ngày sinh:  07/07/1989             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Hồng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0978760629             

                Ngày sinh:  26/02/1989             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0989864963            

                Ngày sinh:  29/04/1987              

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

alt                 Vương Thị Thắm

                Chức vụ: Tổ phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0378695519               

                Ngày sinh:  12/06/1975            

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Kim Thành

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0981602778       

               Ngày sinh:   19/03/1977        

                Địa chỉ: Xuy Xá - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

            Cô Bùi Thị Nhuệ

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0974855961     

               Ngày sinh:   09/06/1988       

                Địa chỉ: Tuy Lai - Mỹ Đức - TP. Hà Nội

 

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share