gototopgototop

Đoàn TNCSHCM

 

            Thầy Lê Xuân Mạnh

                Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0966385245            

                Ngày sinh:  26/03/1984           

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Nguyễn Thị Trà Anh

                Chức vụ: Ủy viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0977792362         

                Ngày sinh:  11/09/1988            

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

alt

            Thầy Bùi Văn Quỳnh

                Chức vụ: Phó bí thư đoàn trường

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986669132               

                Ngày sinh:  06/03/1983                

                Địa chỉ: Tuy Lai Mỹ Đức Hà Nội 

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share