gototopgototop

Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2022-2023. Năm học kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Mỹ Đức B (1972-2022)

  • HIẾN CHƯƠNG 41 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

  • TRI ÂN THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11

  • KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

  • SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - THPT TÂY HỒ

  • CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THỜI TRANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • SÔI NỔI HƯỞNG ỨNG “TUẦN LẾ ÁO DÀI” NĂM 2023

  • THƯ CÁM ƠN

SINH - HÓA - ĐỊA

  • PDF.

alt

            Trần Thị Kim Nhung

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 0358308456               

                Ngày sinh:  28/12/1977                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 

 
alt

           Thầy Bùi Mạnh Khương

                Chức vụ: Tổ Phó - Chi ủy viên

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 0986961595               

                Ngày sinh:  24/05/1978                

                Địa chỉ: Tuy Lai Mỹ Đức  Nội 

 
alt

             Phạm Thị Oanh

                Chức vụ: Giáo viên - Chi ủy viên - Chủ tịch công đoàn

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 0346909168              

                Ngày sinh:  18/08/1986              

                Địa chỉ: Phúc Lâm Mỹ Đức  Nội

 
alt

            Thầy Đinh Quốc Phong

                Chức vụ: Giáo viên - Thanh tra nhân dân

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0947888803               

                Ngày sinh:  04/05/1976             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

alt

            Cô Vũ Thị Huệ

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0354775024            

                Ngày sinh:  10/04/1982                

                Địa chỉ: Hồng Sơn Mỹ Đức  Nội 

 
alt

             Vũ Thị Huế

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0383756612             

                Ngày sinh:  01/01/1985                

                Địa chỉ: Tuy Lai Mỹ Đức  Nội 

 
 

alt                Cô Nguyễn Thị Minh Thuyên

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0326583398               

                Ngày sinh:  28/06/1976                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội


            Cô Đỗ Thị Mai

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0946636827             

                Ngày sinh:  29/06/1978            

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

                Thầy Nguyễn Văn Quang

                     Chức vụ: Giáo viên

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0968135356               

                     Ngày sinh: 25/02/1976                

                     Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

            Thầy Nguyễn Ngọc Chung

                Chức vụ: Tổ phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984927396          

                Ngày sinh: 01/07/1979           

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

 

            Cô Đặng Thị Thanh Xuân

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0365665687      

                Ngày sinh:  24/11/1988           

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 

            Cô Đặng Thị Huyền

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988145581        

                Ngày sinh:  09/08/1981           

                Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội


            Cô Trần Thị Phương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0395538838           

                Ngày sinh: 24/04/1989           

                Địa chỉ: Xuy Xá, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Nguyễn Thị Trà Anh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0977792362         

                Ngày sinh:  11/09/1988            

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

            Thầy Nguyễn Kim Đĩnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0978956289             

                Ngày sinh:  05/07/1978             

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội


 

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share