gototopgototop

Tin nổi bật

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • TỎA SÁNG NHỮNG GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • TƯNG BỪNG NGÀY HỘI SÁCH 2021.

  • NGÀY HỘI CNTT NGÀNH GDĐT LẦN THỨ V NĂM 2021

  • HỘI THI “NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT” NĂM 2021

  • HỘI THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - ĐẠI HỘI XUNG KÍCH -SÁNG TẠO

TỔ SINH - KỸ - ĐỊA

  • PDF.

alt

            Trần Thị Kim Nhung

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 01658308456               

                Ngày sinh:  28/12/1977                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 

 
alt

           Thầy Bùi Mạnh Khương

                Chức vụ: Tổ Phó

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 0986961595               

                Ngày sinh:  24/05/1978                

                Địa chỉ: Tuy Lai Mỹ Đức  Nội 

 
alt

             Phạm Thị Oanh

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 01646909168              

                Ngày sinh:  18/08/1986              

                Địa chỉ: Phúc Lâm Mỹ Đức  Nội

 
alt

            Cô Bùi Thị Hiền

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 01657840199              

                Ngày sinh:  04/02/1981                

                Địa chỉ: Hòa Nam Ứng Hòa  Nội 

 
alt

            Cô Vũ Thị Huệ

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01683202524               

                Ngày sinh:  10/04/1982                

                Địa chỉ: Hồng Sơn Mỹ Đức  Nội 

 
alt

             Vũ Thị Huế

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01683756612             

                Ngày sinh:  01/01/1985                

                Địa chỉ: Tuy Lai Mỹ Đức  Nội 

 
alt

            Thầy Nguyễn Hữu Hanh

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0948111926               

                Ngày sinh:  15/06/1980                

                Địa chỉ:  Thanh Mỹ Đức  Nội 

 
alt

            Cô Nguyễn Thị Ngà

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01693510069              

                Ngày sinh:  24/08/1979                

                Địa chỉ: Phúc Lâm Mỹ Đức  Nội

 
alt

             Nguyễn Thị Yến

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0975157117               

                Ngày sinh:  28/01/1980                

                Địa chỉ: Hòa Nam Ứng Hòa  Nội 

 
alt

             Đỗ Thị Thuyên

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0979482159             

                Ngày sinh: 15/09/1982                

                Địa chỉ: Tập thể giáo viên

 
alt

             Nguyễn Thị Giang

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0962861661               

                Ngày sinh:  12/03/1983                

                Địa chỉ: Tuy Lai Mỹ Đức  Nội 

 
alt

            Thầy Bùi Văn Quỳnh

                Chức vụ: Nhân viên thiết bị 

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986669132               

                Ngày sinh:  06/03/1983                

                Địa chỉ: Tuy Lai Mỹ Đức  Nội 

 
 

alt                Cô Nguyễn Thị Minh Thuyên

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01626583398               

                Ngày sinh:  28/06/1976                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội


            Cô Đỗ Thị Mai

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0946636827             

                Ngày sinh:  29/06/1978            

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

                Thầy Nguyễn Văn Quang

                     Chức vụ: Giáo viên

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0968135356               

                     Ngày sinh: 25/02/1976                

                     Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 


alt

            Thầy Đinh Quốc Phong

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0947888803               

                Ngày sinh:  04/05/1976             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Ngô Thị Lý

                Chức vụ: Văn thư

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988709526            

                Ngày sinh:  01/05/1984             

                Địa chỉ: Mỹ Thành, Mỹ Đức Nội

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share