gototopgototop

Tin nổi bật

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021-2022

  • TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM (ĐỢT 1)

  • TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

  • ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ QUAN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B NHIỆM KỲ 2021 - 2022

  • CẢM XÚC CỦA ĐOÀN GIÁO SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỰ PHẠM HÀ NỘI II KHI GẶP MẶT THẦY CÔ GIÁO HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • TỎA SÁNG NHỮNG GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

SINH - HÓA - ĐỊA

  • PDF.

alt

            Trần Thị Kim Nhung

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 0358308456               

                Ngày sinh:  28/12/1977                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 

 
alt

           Thầy Bùi Mạnh Khương

                Chức vụ: Tổ Phó - Chi ủy viên

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 0986961595               

                Ngày sinh:  24/05/1978                

                Địa chỉ: Tuy Lai Mỹ Đức  Nội 

 
alt

             Phạm Thị Oanh

                Chức vụ: Giáo viên - Chi ủy viên - Chủ tịch công đoàn

                ĐT  quan: 04.33846254 - Di động: 0346909168              

                Ngày sinh:  18/08/1986              

                Địa chỉ: Phúc Lâm Mỹ Đức  Nội

 
alt

            Thầy Đinh Quốc Phong

                Chức vụ: Giáo viên - Thanh tra nhân dân

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0947888803               

                Ngày sinh:  04/05/1976             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

alt

            Cô Vũ Thị Huệ

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0354775024            

                Ngày sinh:  10/04/1982                

                Địa chỉ: Hồng Sơn Mỹ Đức  Nội 

 
alt

             Vũ Thị Huế

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0383756612             

                Ngày sinh:  01/01/1985                

                Địa chỉ: Tuy Lai Mỹ Đức  Nội 

 
 

alt                Cô Nguyễn Thị Minh Thuyên

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0326583398               

                Ngày sinh:  28/06/1976                

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội


            Cô Đỗ Thị Mai

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0946636827             

                Ngày sinh:  29/06/1978            

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

                Thầy Nguyễn Văn Quang

                     Chức vụ: Giáo viên

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0968135356               

                     Ngày sinh: 25/02/1976                

                     Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

            Thầy Nguyễn Ngọc Chung

                Chức vụ: Tổ phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984927396          

                Ngày sinh: 01/07/1979           

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

 

            Cô Đặng Thị Thanh Xuân

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0365665687      

                Ngày sinh:  24/11/1988           

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 

            Cô Đặng Thị Huyền

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988145581        

                Ngày sinh:  09/08/1981           

                Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội


            Cô Trần Thị Phương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0395538838           

                Ngày sinh: 24/04/1989           

                Địa chỉ: Xuy Xá, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Nguyễn Thị Trà Anh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0977792362         

                Ngày sinh:  11/09/1988            

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

            Thầy Nguyễn Kim Đĩnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0978956289             

                Ngày sinh:  05/07/1978             

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội


 

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share