gototopgototop

Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2022-2023. Năm học kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Mỹ Đức B (1972-2022)

  • TRI ÂN THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11

  • KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

  • SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - THPT TÂY HỒ

  • CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THỜI TRANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • SÔI NỔI HƯỞNG ỨNG “TUẦN LẾ ÁO DÀI” NĂM 2023

  • THƯ CÁM ƠN

  • GẶP MẶT CỰU HỌC SINH LÀ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

ANH - TIN - KTNN

  • PDF.
 

             Cô Lưu Thị Oanh

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:0969520367    

                Ngày sinh:  20/12/1975             

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

                Cô Nguyễn Thị Duyên

                     Chức vụ: Giáo viên

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0366225837              

                     Ngày sinh:  09/06/1978              

                     Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội 

 

alt                 Vũ Thị Thơm

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0962490036             

                Ngày sinh:  02/04/1979                

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Cô Phùng Thị Hằng

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0946394598            

                Ngày sinh:  05/11/1978           

                Địa chỉ: Đồng Tâm, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Trần Thị Giang

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986776200        

                Ngày sinh:  30/10/1987               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

       

            Thầy Cao Văn Ngọc

                Chức vụ: Giáo Viên - Chi ủy viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988315966       

                Ngày sinh:  08/12/1972          

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Minh Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:0984379934             

                Ngày sinh:  14/03/1981           

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Thầy Trần Xuân Oanh

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0902.755.668              

                Ngày sinh:  05/12/1983             

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Trần Ngọc Đồng

                Chức vụ: Tổ phó - 

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0989615269   

                Ngày sinh:  01/01/1982               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Thủy

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:01672004419       

                Ngày sinh:  25/03/1983             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Hải Lý

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0983433880          

                Ngày sinh:  30/10/1980              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội

 

alt

            Cô Nguyễn Thị Ngà

                Chức vụ: Giáo viên - Nhóm trưởng               

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01693510069              

                Ngày sinh:  24/08/1979                

                Địa chỉ: Phúc Lâm Mỹ Đức  Nội

 

alt

            Thầy Nguyễn Hữu Hanh

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0948111926               

                Ngày sinh:  15/06/1980                

                Địa chỉ:  Thanh Mỹ Đức  Nội 

 

            Cô Lê Thị Thu Huyền

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0363152766

                Ngày sinh:  15/08/1984              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Bùi Thị Thanh Thiên

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:         

                Ngày sinh:  15/08/1984              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Trần Thị Thu Chang

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:        

                Ngày sinh:           

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share