gototopgototop

Tin nổi bật

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021-2022

  • TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM (ĐỢT 1)

  • TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

  • ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ QUAN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B NHIỆM KỲ 2021 - 2022

  • CẢM XÚC CỦA ĐOÀN GIÁO SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỰ PHẠM HÀ NỘI II KHI GẶP MẶT THẦY CÔ GIÁO HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • TỎA SÁNG NHỮNG GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

ANH - TIN - KTNN

  • PDF.
 

             Cô Lưu Thị Oanh

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:0969520367    

                Ngày sinh:  20/12/1975             

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

                Cô Nguyễn Thị Duyên

                     Chức vụ: Giáo viên

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0366225837              

                     Ngày sinh:  09/06/1978              

                     Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội 

 

alt                 Vũ Thị Thơm

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0962490036             

                Ngày sinh:  02/04/1979                

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Cô Phùng Thị Hằng

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0946394598            

                Ngày sinh:  05/11/1978           

                Địa chỉ: Đồng Tâm, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Trần Thị Giang

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986776200        

                Ngày sinh:  30/10/1987               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

       

            Thầy Cao Văn Ngọc

                Chức vụ: Giáo Viên - Chi ủy viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988315966       

                Ngày sinh:  08/12/1972          

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Minh Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:0984379934             

                Ngày sinh:  14/03/1981           

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Thầy Trần Xuân Oanh

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0902.755.668              

                Ngày sinh:  05/12/1983             

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Trần Ngọc Đồng

                Chức vụ: Tổ phó - 

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0989615269   

                Ngày sinh:  01/01/1982               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Thủy

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:01672004419       

                Ngày sinh:  25/03/1983             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Hải Lý

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0983433880          

                Ngày sinh:  30/10/1980              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội

 

alt

            Cô Nguyễn Thị Ngà

                Chức vụ: Giáo viên - Nhóm trưởng               

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01693510069              

                Ngày sinh:  24/08/1979                

                Địa chỉ: Phúc Lâm Mỹ Đức  Nội

 

alt

            Thầy Nguyễn Hữu Hanh

                Chức vụ: Giáo viên                

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0948111926               

                Ngày sinh:  15/06/1980                

                Địa chỉ:  Thanh Mỹ Đức  Nội 

 

            Cô Lê Thị Thu Huyền

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0363152766

                Ngày sinh:  15/08/1984              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Bùi Thị Thanh Thiên

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:         

                Ngày sinh:  15/08/1984              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Trần Thị Thu Chang

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:        

                Ngày sinh:           

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share