gototopgototop

Tin nổi bật

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • TỎA SÁNG NHỮNG GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • TƯNG BỪNG NGÀY HỘI SÁCH 2021.

  • NGÀY HỘI CNTT NGÀNH GDĐT LẦN THỨ V NĂM 2021

  • HỘI THI “NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT” NĂM 2021

  • HỘI THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - ĐẠI HỘI XUNG KÍCH -SÁNG TẠO

Ngoại Ngữ - Tin học

  • PDF.
 
 

                Cô Nguyễn Thị Duyên

                     Chức vụ: Giáo viên

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01666225837              

                     Ngày sinh:  09/06/1978              

                     Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội 

 

alt                 Vũ Thị Thơm

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0962490036             

                Ngày sinh:  02/04/1979                

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 
alt

            Cô Phùng Thị Hằng

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0946394598            

                Ngày sinh:  05/11/1978           

                Địa chỉ: Đồng Tâm, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Trần Thị Giang

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986776200        

                Ngày sinh:  30/10/1987               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Lưu Thị Oanh

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:0969520367    

                Ngày sinh:  20/12/1975             

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Thu

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0978291579        

                Ngày sinh:  12/10/1979              

                Địa chỉ: Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 

 

            Thầy Cao Văn Ngọc

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988315966       

                Ngày sinh:  08/12/1972          

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 


            Cô Nguyễn Thị Minh Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:0984379934             

                Ngày sinh:  14/03/1981           

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 


            Cô Vũ Thị Ánh Ngọc

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01688235715         

                Ngày sinh:  16/08/1988          

                Địa chỉ: Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội 

 

 
alt

            Thầy Trần Xuân Oanh

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0902.755.668              

                Ngày sinh:  05/12/1983             

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Trần Ngọc Đồng

                Chức vụ: Tổ phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0989615269   

                Ngày sinh:  01/01/1982               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Thủy

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:01672004419       

                Ngày sinh:  25/03/1983             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Hải Lý

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0983433880          

                Ngày sinh:  30/10/1980              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Lê Thị Thu Huyền

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01663152766          

                Ngày sinh:  15/08/1984              

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share