gototopgototop

Tin nổi bật

  • LỀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022 VÀ ĐÓN NHẬN DANH HIỆU

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021-2022

  • TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM (ĐỢT 1)

  • TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN CHO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG

  • ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CƠ QUAN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B NHIỆM KỲ 2021 - 2022

  • CẢM XÚC CỦA ĐOÀN GIÁO SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỰ PHẠM HÀ NỘI II KHI GẶP MẶT THẦY CÔ GIÁO HƯỚNG DẪN THỰC TẬP SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

LÝ - GDTC - QP - KTCN

  • PDF.
 

alt                Thầy Lê Quang Tuấn

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986744197             

                Ngày sinh:  20/01/1975         

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

              Thầy Phùng Văn Trung

                     Chức vụ: Tổ phó

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0979251020             

                     Ngày sinh:  12/07/1977              

                     Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

             Thầy Nguyễn Hữu Hùng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:             

                Ngày sinh:  02/12/1980               

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 

             Thầy Nguyễn Văn Hởi

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988720402             

                Ngày sinh:  05/07/1978             

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Thầy Bạch Trung Dũng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0399986652           

                Ngày sinh:  19/08/1989           

                Địa chỉ:Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Thầy Lê Xuân Mạnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0902075588            

                Ngày sinh:  26/03/1984           

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Kim Thị Hòa

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986852607           

                Ngày sinh:  18/10/1986              

                Địa chỉ:Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội

 

          Cô Bùi Thị Hương

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984050638               

               Ngày sinh:  10/12/1983                

                Địa chỉ: Mỹ Thành, Mỹ Đức Nội

 
 

alt                 Tô Thị Bình

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0985988254              

                Ngày sinh:  17/12/1972          

                Địa chỉ: Tảo Khê, Mỹ Đức Nội

 
alt

           Cô Phạm Thị Dung

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0985526161               

                Ngày sinh:  04/05/1975         

                Địa chỉ: Phúc Lâm, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Đinh Văn Huy

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0977327677           

                Ngày sinh:  18/05/1974             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Phí Thị Thu Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987.553.161             

                Ngày sinh:  03/05/1983            

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 

            Cô Đinh Thị Quỳnh An

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0975707769            

               Ngày sinh:  24/11/1988               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Yến

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0975157117 

               Ngày sinh:  28/01/1990              

                Địa chỉ: Vân Đình, Ứng Hòa, TP.  Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Giang

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0962861661           

               Ngày sinh:  12/03/1983               

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Khuyến

                Chức vụ: Giáo Viên - Nhóm trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988344989          

               Ngày sinh:  28/08/1981               

                Địa chỉ: Lê Thanh,  Mỹ Đức Nội

 

            Cô Trần Thị Hoài

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0973608634           

               Ngày sinh:  06/10/1990              

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội


 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share