gototopgototop

Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2022-2023. Năm học kỉ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Mỹ Đức B (1972-2022)

  • TRI ÂN THẦY CÔ NHÂN NGÀY 20/11

  • KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM

  • SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - THPT TÂY HỒ

  • CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THỜI TRANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  • SÔI NỔI HƯỞNG ỨNG “TUẦN LẾ ÁO DÀI” NĂM 2023

  • THƯ CÁM ƠN

  • GẶP MẶT CỰU HỌC SINH LÀ CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN

LÝ - GDTC - QP - KTCN

  • PDF.
 

alt                Thầy Lê Quang Tuấn

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986744197             

                Ngày sinh:  20/01/1975         

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

              Thầy Phùng Văn Trung

                     Chức vụ: Tổ phó

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0979251020             

                     Ngày sinh:  12/07/1977              

                     Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

             Thầy Nguyễn Hữu Hùng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động:             

                Ngày sinh:  02/12/1980               

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 

             Thầy Nguyễn Văn Hởi

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988720402             

                Ngày sinh:  05/07/1978             

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Thầy Bạch Trung Dũng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0399986652           

                Ngày sinh:  19/08/1989           

                Địa chỉ:Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Thầy Lê Xuân Mạnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0902075588            

                Ngày sinh:  26/03/1984           

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Kim Thị Hòa

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986852607           

                Ngày sinh:  18/10/1986              

                Địa chỉ:Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội

 

          Cô Bùi Thị Hương

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984050638               

               Ngày sinh:  10/12/1983                

                Địa chỉ: Mỹ Thành, Mỹ Đức Nội

 
 

alt                 Tô Thị Bình

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0985988254              

                Ngày sinh:  17/12/1972          

                Địa chỉ: Tảo Khê, Mỹ Đức Nội

 
alt

           Cô Phạm Thị Dung

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0985526161               

                Ngày sinh:  04/05/1975         

                Địa chỉ: Phúc Lâm, Mỹ Đức Nội

 

             Thầy Đinh Văn Huy

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0977327677           

                Ngày sinh:  18/05/1974             

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Phí Thị Thu Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0987.553.161             

                Ngày sinh:  03/05/1983            

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 

            Cô Đinh Thị Quỳnh An

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0975707769            

               Ngày sinh:  24/11/1988               

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Yến

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0975157117 

               Ngày sinh:  28/01/1990              

                Địa chỉ: Vân Đình, Ứng Hòa, TP.  Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Giang

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0962861661           

               Ngày sinh:  12/03/1983               

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Nguyễn Thị Khuyến

                Chức vụ: Giáo Viên - Nhóm trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988344989          

               Ngày sinh:  28/08/1981               

                Địa chỉ: Lê Thanh,  Mỹ Đức Nội

 

            Cô Trần Thị Hoài

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0973608634           

               Ngày sinh:  06/10/1990              

                Địa chỉ: Tuy Lai, Mỹ Đức Nội


 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share