gototopgototop

Tin nổi bật

  • CHUYẾN ĐI TRẢI NGHIỆM CỦA THẦY VÀ TRÒ TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B

  • TỎA SÁNG NHỮNG GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • TƯNG BỪNG NGÀY HỘI SÁCH 2021.

  • NGÀY HỘI CNTT NGÀNH GDĐT LẦN THỨ V NĂM 2021

  • HỘI THI “NGOẠI KHÓA TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT” NĂM 2021

  • HỘI THI CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG

  • ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B - ĐẠI HỘI XUNG KÍCH -SÁNG TẠO

Lý Hóa

  • PDF.

    

 

                Thầy Nguyễn Khánh Dương

                     Chức vụ: Hiệu Phó

                     ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986912302              

                     Ngày sinh: 26/07/1975               

                     Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

alt                Thầy Lê Quang Tuấn

                Chức vụ: Tổ trưởng

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986744197             

                Ngày sinh:  20/01/1975         

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

 

 

             Thầy Nguyễn Hữu Hùng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01662971090            

                Ngày sinh:  02/12/1980               

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

 

             Thầy Nguyễn Văn Hởi

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988720402             

                Ngày sinh:  05/07/1978             

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Thầy Nguyễn Kim Đĩnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0978956289             

                Ngày sinh:  05/07/1978             

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội


           Cô Nguyễn Thị Ngát Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01676452392            

                Ngày sinh:  03/06/1984             

                Địa chỉ:  Thanh, Mỹ Đức Nội


            Thầy Nguyễn Ngọc Chung

                Chức vụ: Tổ phó

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984927396          

                Ngày sinh: 01/07/1979           

                Địa chỉ: Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội


            Cô Đặng Thị Huyền

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0988145581        

                Ngày sinh:  09/08/1981           

                Địa chỉ: Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội


            Cô Trần Thị Phương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01695538838           

                Ngày sinh: 24/04/1989           

                Địa chỉ: Xuy Xá, Mỹ Đức Nội

 

             Cô Nguyễn Thị Trà Anh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0977792362         

                Ngày sinh:  11/09/1988            

                Địa chỉ: Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội 

 

            Thầy Hà Văn Trình

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0948456204            

                Ngày sinh:  06/02/1983               

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Đặng Thị Thanh Xuân

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01665665687       

                Ngày sinh:  24/11/1988               

                Địa chỉ: Hồng Sơn, Mỹ Đức Nội

 

            Thầy Bạch Trung Dũng

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 01674669820           

                Ngày sinh:  19/08/1989           

                Địa chỉ:Tuy Lai, Mỹ Đức Nội

 

            Thầy Lê Xuân Mạnh

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0902075588            

                Ngày sinh:  26/03/1984           

                Địa chỉ: An Mỹ, Mỹ Đức Nội

 

            Cô Kim Thị Hòa

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0986852607           

                Ngày sinh:  18/10/1986              

                Địa chỉ:Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội

 

          Cô Bùi Thị Hương

                Chức vụ: Giáo viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0984050638               

               Ngày sinh:  10/12/1983                

                Địa chỉ: Mỹ Thành, Mỹ Đức Nội

 

 

            Cô Phùng Thị Thanh Hương

                Chức vụ: Giáo Viên

                ĐT cơ quan: 04.33846254 - Di động: 0904850701           

                Ngày sinh:  -----------------------------------           

                Địa chỉ:-------------------------- 

 


 

Copy & Share this link via Yahoo, Skype, MSN... Bookmark and Share