Trường : THPT Mỹ Đức B
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 17/01/2022

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Mai Đỗ Thị Mai(0102080044) Nam  
2 Phong Đinh Quốc Phong(0102080161) Nam  
3 Quang Nguyễn Văn Quang(0102079999) Nam  
4 Thuyên Nguyễn Thị Minh Thuyên(0102080049) Nam  
5 Hiền Nguyễn Thu Hiền(0102079962) Nam  
6 Thắm Vương Thị Thắm(0102079975) Nam  
7 Thành Nguyễn Thị Kim Thành(0102196765) Nam  
8 Khuyến Nguyễn Thị Khuyến(0102080198) Nam  
9 Thu Hoàng Thị Thu(0102744953) Nam  
10 T.Anh Nguyễn Thị Trà Anh(0102080151) Nam  
11 Chung Nguyễn Ngọc Chung(0102080031) Nam  
12 Đĩnh Nguyễn Kim Đĩnh(0102080026) Nam  
13 Hương H Nguyễn Thị Ngát Hương(0102079958) Nam  
14 Huyền Đặng Thị Huyền(0102083459) Nam  
15 Phương Trần Thị Phương(0102080192) Nam  
16 Xuân Đặng Thị Thanh Xuân(0102080188) Nam  
17 GiangNN Nguyễn Thị Giang(0102079925) Nam  
18 Ngà Nguyễn Thị Ngà(0102079955) Nam  
19 Yến Nguyễn Thị Yến(0102188864) Nam  
20 Hanh Nguyễn Hữu Hanh(0102080008) Nam  
21 Hằng S Vương Thu Hằng(0102080134) Nam  
22 Thức Vũ Trí Thức(0102199807) Nam  
23 Hồng S Nguyễn Thị Hồng(0102865707) Nam  
24 Tấm Nguyễn Thị Tấm(0102080111) Nam  
25 Tạo Dương Minh Tạo(0102079967) Nam  
26 Thịnh Nguyễn Hữu Thịnh(0102080074) Nam  
27 Bình v Nguyễn Thị Bình(0101499548) Nam  
28 Hải Nguyễn Dự Hải(0102079943) Nam  
29 Hạnh Nguyễn Thị Hạnh(0102079931) Nam  
30 Hoan Lê Trọng Hoan(0102080013) Nam  
31 Hương V Tăng Thị Hương(0102080101) Nam  
32 Đinh Thị Hoa Lý(0102079928) Nam  
33 Nam Dương Hồng Nam(0102079984) Nam  
34 Ng.Ngọc Nguyễn Thị Ngọc(0102080228) Nam  
35 Đ.Ngọc Đinh Thị Ngọc(0102080225) Nam  
36 Sâm Danh Thị Sâm(0102080023) Nam  
37 Thúy Bạch Thị Thúy(0102075264) Nam  
38 Thùy Mai Thị Thùy(0102080232) Nam  
39 Huế Vũ Thị Huế(0102080138) Nam  
40 Huệ Vũ Thị Huệ(0102079970) Nam  
41 Khương Bùi Mạnh Khương(0102080017) Nam  
42 Nhung Trần Thị Kim Nhung(0102080038) Nam  
43 Oanh Phạm Thị Oanh(0102080107) Nam  
44 An Đinh Thị Quỳnh An(0102080234) Nam  
45 Bình TD Tô Thị Bình(0102079974) Nam  
46 Dung TD Phạm Thị Dung(0102080095) Nam  
47 Hương TD Phí Thị Thu Hương(0102079949) Nam  
48 Huy Đinh Văn Huy(0102079924) Nam  
49 Trung Phùng Văn Trung(0102079972) Nam  
50 Chang Trần Thị Thu Chang(0101499637) Nam  
51 Duyên Nguyễn Thị Duyên(0102079934) Nam  
52 Giang NN Trần Thị Giang(0102080148) Nam  
53 Hằng Phùng Thị Hằng(0102080034) Nam  
54 Hương NN Nguyễn Thị Minh Hương(0102079933) Nam  
55 Ngọc NN Cao Văn Ngọc(0102079966) Nam  
56 Oanh NN Lưu Thị Oanh(0102079968) Nam  
57 Thiên Bùi Thị Thanh Thiên(0102080217) Nam  
58 Thơm Vũ Thị Thu Thơm(0102080238) Nam  
59 Đồng Trần Ngọc Đồng(0102079930) Nam  
60 Huyền T Lê Thị Thu Huyền(0102080166) Nam  
61 Lý T Nguyễn Thị Hải Lý(0102079945) Nam  
62 Oanh T Trần Xuân Oanh(0102080131) Nam  
63 Thủy T Nguyễn Thi Thủy(0102222678) Nam  
64 Cử Nguyễn Văn Cử(0101499904) Nam  
65 Đức Bùi Anh Đức(0102079992) Nam  
66 Dung T Trần Thị Dung(0102079995) Nam  
67 Hằng T Nguyễn Thị Thúy Hằng(0102080172) Nam  
68 Hậu Đinh Thị Hậu(0102080177) Nam  
69 Hòa T Vũ Xuân Hòa(0102083465) Nam  
70 Hồng T Nguyễn Thị Hồng(0102504838) Nam  
71 Hương T Bùi Thu Hương(0102080180) Nam  
72 Nhuệ Bùi Thị Nhuệ(0102036755) Nam  
73 Phương T Dương Thi Như Phương(0102869520) Nam  
74 Thắng Trần Ngọc Quyết Thắng(0102079960) Nam  
75 Xuyên Hoàng Thị Xuyên(0102080183) Nam  
76 Thanh Nguyễn Hồng Thanh(0102080006) Nam  
77 Tùng Nguyễn Hữu Tùng(0102079964) Nam  
78 Vân Đinh Thị Vân(0102080155) Nam  
79 Dũng Bạch Trung Dũng(0101500234) Nam  
80 Hòa L Kim Thị Hòa(0102080117) Nam  
81 Hoài Trần Thị Hoài(0102080212) Nam  
82 Hởi Nguyễn Văn Hởi(0102079988) Nam  
83 Hùng Nguyễn Hữu Hùng(0102080020) Nam  
84 Hương L Bùi Thị Hương(0102079965) Nam  
85 Mạnh Lê Xuân Mạnh(0102079935) Nam  
86 Tuấn Lê Quang Tuấn(0102079979) Nam  
87 Trang(010328479 Trần Huyền Trang(0103284792) Nam  
88 PhươngL(0103284 Nguyễn Thị PhươngL(0103284774) Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by School Timetable System 1.0 on 16-01-2022

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn