Trường : THPT Mỹ Đức B
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 17/01/2022

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A1 50 1    
2 10A2 50 2    
3 10A3 50 3    
4 10A4 50 4    
5 10A5 50 5    
6 10A6 50 6    
7 10A7 50 7    
8 10A8 50 8    
9 10A9 50 9    
10 10A10 50 10    
11 10A11 50 11    
12 10A12 50 12    
13 10A13 50 13    
14 11A1 50 14    
15 11A2 50 15    
16 11A3 50 16    
17 11A4 50 17    
18 11A5 50 18    
19 11A6 50 19    
20 11A7 50 20    
21 11A8 50 21    
22 11A9 50 22    
23 11A10 50 23    
24 11A11 50 24    
25 11A12 50 25    
26 11A13 50 26    
27 12A1 50 27    
28 12A2 50 28    
29 12A3 50 29    
30 12A4 50 30    
31 12A5 50 31    
32 12A6 50 32    
33 12A7 50 33    
34 12A8 50 34    
35 12A9 50 35    
36 12A10 50 36    
37 12A11 50 37    
38 12A12 50 38    
39 12A13 50 39    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by School Timetable System 1.0 on 16-01-2022

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn